Kom alles te weten over de:

Ziekteverzuim verzekering

Wat is een ziekteverzuimverzekering?

Een zieke werknemer kan uw onderneming veel geld kosten. Naast vervanging en arbodienstverlening lopen de loonkosten uiteraard ook gewoon door. U bent als werkgever verplicht om een zieke werknemer minimaal 2 jaar loon door te betalen. Langdurige ziekte kan u a snel tienduizenden euro’s kosten. Dit risico dekt u af met een ziekteverzuimverzekering.

Wij helpen u bij het vinden van de juiste
ziekteverzuimverzekering voor uw situatie:

 1. Vrijblijvend & eenvoudig in 4 minuten een aanvraag indienen
 2. Wij vergelijken verschillende verzekeraars, één van onze adviseur staat altijd voor u klaar
 3. Wij regelen alles met de verzekeraar zodat uw werknemers goed verzekerd zijn

Wat is de premie van een ziekteverzuimverzekering?

Verzekeraars berekenen de premie voor een ziekteverzuimverzekering op basis van een percentage over de totale loonkosten. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van een aantal factoren. Deze factoren vindt u in de onderstaande opsomming:

 • Uw bedrijfsactiviteit
 • Aantal medewerkers
 • Uw totale loonkosten
 • Verzekerd percentage van de loonkosten
 • Werkgeverslasten meeverzekeren
 • Uw eigen risico periode
 • Arbodienstverlening meeverzekeren

 

Om u een indicatie te geven van de gemiddelde premie ziekteverzuimverzekering hebben wij een tweetal voorbeelden uitgewerkt:

 

 

Wie heeft een ziekteverzuimverzekering nodig?

Een ziekteverzuimverzekering voor werknemers is geen verplichte verzekering. Toch sluiten de meeste ondernemers deze verzekering af. Dit komt doordat de financiële gevolgen, bij langdurige ziekte van personeel, van grote invloed kunnen zijn op een onderneming.

Niet elke onderneming is hetzelfde. De financiële draagkracht, aantal medewerkers of bedrijfsactiviteiten zorgen ervoor dat een ziekteverzuimverzekering per situatie verschillend is. Uiteraard helpen wij u om een ziekteverzuimverzekering op maat samen te stellen.

Welke dekking biedt een ziekteverzuimverzekering?

Als werkgever heeft u een loondoorbetalingsplicht van minimaal 2 jaar bij ziekte van uw werknemers. Na 2 jaar valt een werknemer onder de verantwoordelijkheid van het UWV. De ziekteverzuimverzekering biedt dekking voor de eerste twee jaar van ziekte waarover u risico loopt. U kunt de dekking van uw ziekteverzuimverzekering voor het grootste gedeelte zelf samenstellen. De onderstaande factoren kunt u zelf samenstellen en hebben invloed op uw dekking:

– Verzekerd percentage van het loon
U kunt als werkgever zelf bepalen welk percentage van het loon wordt doorbetaald bij ziekte. Let er wel op dat er in uw CAO bepaalde afspraken hierover gemaakt kunnen zijn. Over het algemeen worden de volgende percentages gehanteerd:

 • Loondoorbetaling Eerste jaar: 100%. Tweede jaar: 70%
 • Loondoorbetaling Eerste jaar: 70%. Tweede jaar: 70%

 

– Eigen risico
Voor kleine ondernemingen (<25 werknemers) hanteren verzekeraars altijd een eigen risico in werkdagen. Gedurende deze eigen risico periode is de onderneming zelf verantwoordelijk voor de loondoorbetaling. Hierna zal de verzekeraar de loondoorbetaling op zich nemen. Voor grotere ondernemingen (>25 werknemers) is het vaak voordeliger om een eigen risico in de vorm van een bedrag te hanteren. Hierbij zal een onderneming het loon doorbetalen tot een vooraf afgesproken bedrag. Wanneer de onderneming over deze grens gaat, zal de verzekeraar overgaan tot loondoorbetaling.

 

– Werkgeverslasten meeverzekeren
Als werkgever betaald u werkgeverslasten over het bruto loon van uw werknemers.
Als werkgever betaald u naast het bruto loon van uw werknemers, ook werkgeverslasten zoals sociale voorzieningen en verzekeringen. Deze kosten zijn niet standaard meeverzekerd. Uiteraard kunt u ervoor kiezen om deze wel mee te verzekeren. Zo heeft u bij ziekte van een werknemer, geen onverwachte kosten.

 

– WGA Hiaatverzekering
Na 2 jaar ziekte valt uw werknemer in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Hierbij moet het UWV beoordelen of uw werknemer volledig arbeidsongeschikt (IVA) is, of in de toekomst nog kan werken (WGA). Wanneer uw werknemer wel nog kan werken, maar bijvoorbeeld in beperkte mate, kan uw werknemer er in financieel opzicht op achteruit gaan. U kunt ervoor kiezen om de WGA uitkering aan te vullen tot en met 70% van het oude jaarloon.

 

– Arbodienstverlening
De Wet Verbetering Poortwachter stelt zowel werknemers als werkgevers verplicht om zich in te zetten tegen langdurig ziekteverzuim. Daarnaast is een werkgever verplicht om een arbodienstverlening te hebben. Iedere werkgever heeft namelijk een zorgplicht.

Klanten beoordelen ons met een:

Bekijk beoordelingen
 •  Binnen 24 uur uw vergelijking
 •  Onafhankelijk advies
 •  Persoonlijk contact

Heeft u vragen?

Bel 0318- 25 54 03

Ma t/m vrij 09.00 - 18.00 uur

Stuur een e-mail

Antwoord binnen 1 uur

Meer informatie over andere
zakelijke verzekeringen nodig?